Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Michal Ondrášek

Predaj - aplikácie

Špecialista pre aplikácie potravinárstvo, predajca špeciálnych plynov

00421 911 820 814

00421 2 502 54 848

michal.ondrasek@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ján Pribula

Predaj špeciálnych plynov

Predajca špeciálnych plynov

00421 903 213 030

00421 2 502 54 870

jan.pribula@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Špeciálne plyny

Čisté a špeciálne plyny ako aj zmesi

Špeciálne plyny, to je široká škála nadštandardných produktov - od kvapalného hélia, cez širokú ponuku čistých plynov a plynných zmesí až po zmesi na základe individuálnych požiadaviek zákazníka. Požiadavky na produkty sú pri tom špeciálne a všestranné, tak ako ich využitie. Messer dodáva celú radu špeciálnych plynov od tlakových nádob po 300 bar zväzky.

Kvapalné hélium

Kvapalné hélium patrí k najchladnejším plynom na zemi  (bod varu -269°C). Vďaka tejto vlastnosti sa používa k trvalému chladeniu supravodivých magnetických cievok v magnetických rezonanciách (MR) a taktiež v oblasti výskumu pre chladenie alebo zrýchľovanie častíc.  

Kvapalné hélium sa dodáva a skladuje v špeciálnyhc kryogénnych nádobách (tzv. dewarkách). Messer dodáva kvapalné hélium podľa požiadaviek a potrieb zákazníkov v transportných kryogénnych nádobách s objemom 100, 250, 320, 450 litrov. Pre špeciálne aplikácie, kde je požadované veľké množstvo kvapalného hélia, sa dodávky zabezpečujú kryogénnymi kontajnermi s kapacitou 40.000 litrov.

Vysoko čisté plyny

Messer ponúka široký okruh plynov vysokej čistoty pre priemysel, laboratóriá, meranie a analýzu, vedu a výskum. Všetky plyny sú dostupné s garantovaným obsahom maximálnych nečistôt v rôznych variáciách kvality a veľkosti obalu v závislosti od konkrétneho použitia.

 • Argón do 6.0
 • Hélium do 6.0
 • Oxid uhličitý do 5.5
 • Kyslík do 5.5
 • Dusík do 6.0
 • Vodík do 6.0

Vzácne plyny

Vzácne plyny a ich zmesi sa používajú hlavne ako plniace plyny do žiariviek a v laserových aplikáciách. Kryptón sa okrem toho používa ako optimálny plniaci plyn do izolačných sklenených tabúľ.

 • Neón
 • Kryptón
 • Xenón

Štandardné zmesi plynov

Pre bežné aplikácie ponúka Messer štandardné zmesi plynov, ktoré sa používajú v rôznych oblastiach a aplikáciách od laserových aplikácií, cez skúšobné zmesi a zmesi na testovanie a meranie až po prevádzkové plyny v ionizačných komorách. Vďaka štandardnému zloženiu sú vyrábané v šaržách a môžu byť dodávané v krátkom dodacom termíne.

 • Syntetický vzduch
 • Hélium / vodík
 • Argón / metán
 • Zmesi pre laser (Lasline)
 • Zmesi pre zdravotníctvo
 • Individuálne zmesi

Pre ostatné aplikácie ako je výskum, testovanie a kalibrácia meracích prístrojov, sa vyrábajú individuálne zmesi. Individuálne zmesi sa vyrábajú v zložení a koncentráciách jednotlivých zložiek podľa špecifikácie zákazníka. Tieto zmesi dodávame s certifikátom o analýze.

Laboratórne plyny

Laboratórne plyny, ku ktorým patria čisté plyny ako aj zmesi plynov, dodáva Messer v najmenších množstvách v tlakových fľaškách. Do tohto portfólia patria aj odberné plyny pre dočisťovanie systémov.

Anorganické plyny

 • Amoniak
 • Chlór
 • Chlorovodík
 • Oxidy dusíka
 • Oxid siričitý
 • Fluorid sírový
 • Sírovodík

Chladivá