Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Michal Ondrášek

Predaj - aplikácie

Špecialista pre aplikácie potravinárstvo, predajca špeciálnych plynov

00421 911 820 814

00421 2 502 54 848

michal.ondrasek@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Potravinárstvo

Potravinárske aplikácie technických plynov

Obr 1Použitie technických plynov v oblasti potravinárstva je jeden z hlavných pilierov zachovania kvality a prirodzených vlastností potravín. Na prvý pohľad sa zdá, že neexistuje súvislosť medzi technickými plynmi a trvanlivosťou potravín, ale sú to práve tieto plyny a ich zmesi, ktoré zaručujú uchovanie chuti a farby potravín, ich arómu a zároveň zabraňujú vzniku a rozvoju nežiaducich mikroorganizmov.


 

 

Šokové mrazenie/chladenie

Obr 2 Použitím kvapalného dusíka, príp. oxidu uhličitého možno dosiahnuť veľmi rýchle-šokové zmrazenie, pri ktorom sa v produkte nestihnú vytvoriť ľadové kryštáliky narušujúce bunkovú stenu, resp. štruktúru produktu. Spoločnosť Messer má bohaté skúsenosti s prevádzkou kryogénnych mraziacich tunelov a skríň, ktoré ako chladiace/mraziace médium používajú kvapalné plyny. Princípom týchto zariadení je riadený nástrek kvapalného plynu priamo na povrch produktu a následná cirkulácia plynnej fázy v komore. Spoločnosť Messer poskytuje zdarma všetky odborné poradenstvo pri návrhu a inštalácii šokových zmrazovačov a šokových chladiacich skríň.

 

Balenie potravín do ochrannej atmosféry

 Predĺženie trvanlivosti sa najčastejšie dosahuje znížením obsahu kyslíka a vytvorením ochrannej atmosféry pomocou zmesi plynov v balení. Ochranná atmosféra zároveň umožňuje uchovať farbu, chuť a tvar potravín. Pre údeniny, pekárenské výrobky, majonézy a niektoré druhy syrov sa používa atmosféra zložená zo zmesi dusíka a oxidu uhličitého. Pre balenie kávy a pražených arašidov je používaný čistý dusík. Stále väčšie uplatnenie nachádza balenie čerstvého mäsa do špeciálnej zmesi zaručujúce zachovanie farby čerstvého mäsa. Spoločnosť Messer dodáva všetky druhy plynov a ich zmesí, ktoré možno použiť na balenie potravín do ochrannej atmosféry (MAP). Plyny sú dodávané v tlakových fľašiach rôznej veľkosti, v prípade potreby, resp. na základe požiadaviek zákazníka vieme navrhnúť a zabezpečiť aj iný spôsob zásobovania plynmi.

 

Nápojový priemysel

Obr 3 V oblasti nápojov je najviac používaný oxid uhličitý pri výrobe piva a nealkoholických nápojov. Plynná zmes dusíka a oxidu uhličitého je ideálna pre čapovanie piva, naopak, čistý plynný dusík možno využiť pri stáčaní vína. Pre vinársky priemysel a spracovateľa rastlinného oleja a sirupov je určená technológia sparging - rozptýlenie jemných bubliniek dusíka do potrubia. Táto technológia umožňuje zníženie obsahu viazaného kyslíka v produkte a následné skladovanie v dusíkovej atmosfére, čím sa predĺži trvanlivosť a zlepší kvalita produktu.

Pre stabilizáciu. vytvrdenie PET fliaš a plechoviek s nesýtené nápojmi sa využíva technológia Cryogen Injector, dávkovanie kvapalného dusíka tesne pred uzavretím obalu.

 

Pelety suchého ľadu

sú dodávané v izolovaných prepravných boxoch a predstavujú jednoducho aplikovateľný zdroj chladu so širokým využitím

Obr 4Preprava chladených a mrazených potravín

Chladenie vínneho muštu

  • Chladenie mäsa v kutry

Chladenie cesta pri miesení

Otryskávanie (čistenie suchým ľadom)

 

 

Obohacovanie atmosféry v skleníkoch

Obr 5 Vhodne zvýšený obsah plynného CO2 v atmosfére skleníka zlepšuje fotosyntézu rastlín, čo vedie k:

 - Rýchlejšiemu rastu rastlín

 - Lepšej kvalite plodov

 - Redukcii plesňových ochorení

 - Nárastu produkcie kvetov

 

 

 

Kryomletie

Pri kryogénnom mletí sa využíva chladiace energia kvapalného dusíka alebo CO2, aby sa kompenzovalo teplo vznikajúce pri mlecom procese.                                            

                                                           Výhody:

Obr 6  - zvýšenie produktivity

 -  materiál ostáva sypký, netvoria sa nálepky

 -  vďaka kontrolovanej teplote nedochádza k poškodeniu produktu vplyvom tepla

 -  zníženie straty arómy, éterických olejov pri mletí korenín 

 -  výraznejšia ochrana proti možnému výbuchu prachu 

                                              

 

Ostatné aplikácie použitia technických plynov

  • Skladovanie ovocia v riadenej atmosfére: zaručuje možnosť skladovať a dodávať čerstvé ovocie po celý rok.
  • Okysličovanie vody pre chov rýb: aplikácia určená hlavne pre umelý chov rýb, kedy je potrebné presne regulovať nasýtenosť vody kyslíkom.
  • Transportné chladenie pomocou prepravných kontajnerov- Siber systém: inovatívna technológia, umožňuje prepravu chladený a mrazených tovarov v jednom aute. Požadovaná teplota v kontajneri sa udržuje vďaka presnému dávkovaniu snehu z CO2- suchého ľadu.
  • Transportné chladenie – systém Ecolin- Cryofridge: tiché, šetrné, no účinné nepriame chladenie nákladných áut, návesov  kvapalným dusíkom.
  • I.Q.F. coating: umožňuje rovnomerné namrazenie omáčky na kúsky mäsa, zeleniny alebo napríklad na cestoviny.
  • Vysokotlaká extrakcia (HPE): superkritickým oxidom uhličitým (CO2). Superkritický CO2 má nízku kritickú teplotu (31 C), čo umožňuje šetrnú izoláciu čistých prírodných látok zo zmesí. Superkritický CO2 má ako rozpúšťadlo exceletné vlastnosti ( nízka viskozita, vysoká difuzibilita, povrchové napätie blízko nuly, vysokú rozpusnosť), navyše je nehorľavý, nekorozívny a bakteriostatický.

Táto metóda predstavuje účinnú a netoxickú alternatívu k extrakcii pomocou organických rozpúšťadiel s nízkym bodom varu (ako metanol, etanol, dichlórmetán, ...).