Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ľuboš Matejčík

Manažérstvo kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

00421 903 213 022

00421 2 502 54 814

lubos.matejcik@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Politika SHEQ

Spoločnosť Messer, ako najväčší svetový výrobca priemyselných plynov v súkromnom vlastníctve sa zaviazala vyvíjať, implementovať a zlepšovať efektívnosť svojich systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia, životného prostredia a kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Messer Tatragas považuje bezpečnosť, zdravie, životné prostredie a kvalitu (SHEQ) za mimoriadne dôležitú pre cielené splnenie legislatívnych požiadaviek a očakávaní interných a externých zainteresovaných strán.

 

Corporate SHEQ Policy

Politika SHEQ slovenský preklad