Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Plyny pre potravinárstvo, aplikácie pre potravinárstvo

Aplikačné technológie

00421 911 820 814

00421 2 502 54 848

info.sk@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Plyny pre potravinárstvo

Plyny majú v potravinárskom priemysle široké uplatnenie. Využívajú sa ako prídané látky, hnacie plyny, procesné plyny:

  • na zlepšenie podmienok výroby, spracovania, úpravy, prepravy a úschovy potravín,
  • na zníženie zdravotného rizika, zvýšenie odolnosti potravín proti chemickým, fyzikálnym a biologickým zmenám a na predĺženie trvanlivosti potravín,
  • na zachovanie a zlepšenie výživovej hodnoty potravín (pridávaním alebo odoberaním niektorých zložiek),
  • na zlepšenie organoleptických vlastností potravín a zachovanie ich typických charakteristík, štandardnosti a kvality.

Plyny určené pre potravinársky priemysel sú technické plyny najvyššej kvality, ktoré spĺňajú náročné požiadavky Európskej únie na kvalitu a zaručujú bezpečnosť potravín.
Plyny pre potravinárstvo sú považované v zmysle našich platných právnych predpisov za prídavné (aditívne) látky, je našou povinnosťou ich aj takto označovať a dbať na zásady Správnej výrobnej praxe (SVP).
Predovšetkým musia spĺňať požiadavky týkajúce se označovania, kritériá čistoty a hygienické požiadavky.

MTa je členom nadnárodnej skupiny Messer používajúcej pre označovanie plynov určených pre potravinárstvo vlastné skupinové názvy a špecifikáciu plynov podľa EIGA (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION).

Certifikát FSSC 2200

Výroba a distribúcia plynov spoločnosti Messer Tatragas, s.r.o., zodpovedá požiadavkám kvality pre technické plyny v potravinárskych aplikáciách, používaniu v potravinárskom priemysle v zmysle smernice EU 178/2002, Potravinového kódexu SR, zásad HACCP a FSSC 22000.

Všeobecné vyhlásenie o produktoch určených pre potravinárske použitie bolo aktualizované v júni 2020.

Na objednávku možno vystaviť doklady potvrdzujúce kvalitu, zhodu s požiadavkami zloženia plynu (meranie zo šarže, resp. samostatné meranie z balenia). Služba za vystavenie Certifikátu je spoplatnená, cena podľa platného cenníka.

V prípade záujmu nám pošlite Vašu konkrétnu požiadavku  na krátky e-mail.


Prehľad plynov Gourmet používaných v potravinárstve dodávaných  spoločnosťou MESSER s ich obchodnými názvami.