Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Renáta Kozmová

Predaj - aplikácie

Špecialista pre aplikácie zváranie a rezanie

00421 903 210 918

00421 2 502 54 869

renata.kozmova@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Plyny pre zváranie a rezanie

Zváranie v ochranných atmosférach

Tvrdšie ekonomické prostredie vo výrobných odvetviach neustále hľadá nové cesty zvyšovania produktivity a znižovania výrobných nákladov. Neoddeliteľnou súčasťou výrobcov  oceľových konštrukcií je zváranie v ochranných atmosférach a to MAG, MIG, TIG.

Ochranná atmosféra pri jednotlivých metódach zohráva dôležitú úlohu a vplýva na prenos zvarového kovu, ovplyvňuje rozstrek, kresbu zvaru, prechod zvarového kovu do základného materiálu. Vo vývoji ochranných plynov prebieha neustály rozvoj.

Firma Messer Tatragas s.r.o. ponúka širokú paletu rôznych zmesí ochranných plynov na jednotlivé metódy zvárania  ako aj druh zváraného základného materiálu.

 

Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných materiálov - výrobný rad Ferroline

Dominantné postavenie CO2 ako ochranného plynu pri zváraní metódou MAG ustúpilo. V súčasnej dobe sa využívajú dvojzložkové zmesi Ar+CO2, najčastejšie používané Ferroline C18, Ferroline C8, zmesi Ar+O2 a to najčastejšie používaný Ferroline X4 .

Vzhľadom na kvalitu zvaru a zníženie výrobných nákladov firma Messer ponúka rad trojzložkových plynov pozostávajúcich z Ar+CO2+O2 ako napr.Ferroline C12X2, Ferroline C6X1  alebo zmesi Ar+He+CO2 ako napr.Ferroline He20C8.

 

Zváranie vysokolegovaných materiálov - výrobný rad Inoxline

Na zváranie metódou MAG ponúkame zmesi pod názvom Inoxline a to : Inoxline X1, Inoxline X3, Inoxline C2. Sú to dvojzložkové zmesi pozostávajúce Ar+O2 a Ar+CO2. K významnej trojzložkovej zmesi pre zváranie MAG patrí Inoxline He15C2. Pre TIG zváranie doporučujeme zmesi Ar+H2 a to Inoxline H2, InoxlineH5.

 

Zváranie neželezných  materiálov - výrobný rad Aluline

Na zváranie Metódou  MIG a WIG  neželezných kovov ponúkame argón o čistote 4.6 alebo 4.8. prípadne zváranie v ochrannej atmosfére hélia. Pre vysokovýkonne zváranie hliníka a jeho zliatin ako aj medi a jej zliatin Messer doporučuje zmesi Ar+He. a Ar+N2 Tieto plyny sú pod názvom Aluline He15.

Aj pre tieto materiály Messer vyvinul trojzložkové zmesi  Ar+He+N2.

 

Plyny pre autogénnu techniku

Tradičným horľavým plynom, ktorý sa používa a Messer dodáva je acetylén. V kombinácii s kyslíkom ide o vysokovýkonný horľavý plyn, ktorý sa používa na rôzne technológie ako rezanie, zváranie, rovnanie, nahrievanie - predohrevy, striekanie, kalenie, tvrdé a mäkké spájkovanie, drážkovanie.

S vývojom autogénnej techniky, ktorej sa Messer taktiež venuje, je možné nahradiť horľavý plyn acetylén bezpečnejším a rovnako výkonným  horľavým  plynom Grieson (etylén). Grieson ponúka vysoko energetický, vysokoteplotný plameň pri nízkej spotrebe kyslíka.

Využitie Griesonu: rezanie plameňom, rovnanie plameňom, nahrievanie – predohrevy plameňom, striekanie plameňom, tvrdé a mäkké spájkovanie kalenie plameňom, drážkovanie, opracovanie skla.