Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ľuboš Matejčík

Manažérstvo kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

00421 903 213 022

00421 2 502 54 814

lubos.matejcik@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Označovanie tlakových fliaš

Produkty v tlakových fľašiach sú označované a klasifikované podľa CLP-klasifikácie (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures = klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí).

Klasifikácia CLP obsahuje kritériá pre klasifikáciu a označovanie látok, ktorá je stanovená podľa Globálne harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok (GHS). Teno dokument bol prijatý na medzinárodnej úrovni v rámci Organizácie spojených národov. Nariadenie  CLP vstúpilo do platnosti od 1.12.2010. Pre klasifikáciu, označovanie a balenie zmesí platí od 1.6.2015.

Tlakové fľaše sú farebne označované podľa STN EN 1089-3:2012, bezpečnostné označenie sa riadi podľa STN EN ISO 7225.