Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Informácia našim zákazníkom a obchodným partnerom

Vážení obchodní partneri, vážené dámy a páni,

touto cestou dávame do pozornosti nasledujúce informácie ohľadne situácie vzniknutej v dôsledku pandémie koronavírusu (COVID-19):

Pre Messer sú zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a obchodných partnerov, ako aj zodpovedné správanie, kľúčovými prvkami firemnej kultúry. Z tohto dôvodu sme zaviedli rozsiahle opatrenia pre ochranu zdravia našich zamestnancov a obchodných partnerov – pokiaľ je možné, pracujú naši zamestnanci momentálne z domu, alebo v oddelených priestoroch. V prípade, že to nie je možné, prešli sme čiastočne na viaczmennú prevádzku. Dúfame, že dokážeme v maximálnej možnej miere zabezpečiť zdravie našich zamestnancov a partnerov, obmedziť šírenie vírusu a zároveň udržiavať bežné obchodné operácie. Ak by sa vyskytli ťažkosti alebo oneskorenia vo vykonávaní dodávok alebo služieb, budeme vás informovať čo najskôr.

Krízové štáby pre pandémiu zabezpečujú podporu zdravotníckych orgánov na zabránenie alebo oneskorenie šírenia koronavírusu a na zabezpečenie dodávok silne zvýšeného množstva medicinálnych plynov, najmä kyslíka.

Ako hospodársky partner a ako člen medzinárodného spoločenstva sme povinní urobiť v tejto ťažkej dobe maximum a pracovať solidárne so všetkými našimi partnermi.

Prosím, ak od nás nakupujete plyny v tlakových nádobách (plynové fľaše), okamžite nás informujte, ak sa naše plynové fľaše dostali do kontaktu s infikovanými osobami.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu!  

Váš tím Messer

Zobrazenie webového obsahu

Oficiálne stanovisko k opatreniam prijímaných na zamedzenie šírenia nového koronavírusu

v podmienkach spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. 

Šírenie nového koronavírusu vzbudzuje obavy, ktoré môžu mať z hľadiska prijímaných opatrení slúžiacich na obmedzenie jeho šírenia dopad na niektoré druhy výrob.

Z hľadiska výroby a distribúcie plynov, ktoré sa používajú v potravinárstve, môžeme so všetkou zodpovednosťou prehlásiť, že tieto nemôžu byť  novým koronavírusom kontaminované a na tele fliaš (resp. obaloch), pokiaľ by sa tam vírusy nejakým spôsobom dostali, vitálne sa dlho určite neudržia, keďže tam nemajú vhodné podmienky na prežitie.

Aj keď v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR  pandémiu nepotvrdilo, napriek tomu sa v našej spoločnosti prijímajú opatrenia smerujúce k informovaniu našich zamestnancov, návštev, zákazníkov, subdodávateľov a obchodných partnerov.

Pre bližšie informácie si pozrite leták, ktorý vyvesujeme na vrátniciach našich pobočiek a je elektronicky šírený cez PC a bezpečnostné informačné monitory.  

Zároveň prijímame opatrenia na zvýšenie informovanosti o osobnej hygieny a poskytujeme účinnejšie prípravky na zabezpečenie osobnej hygieny.

Čo sa týka vlastnej výroby a distribúcie potravinárskych plynov, tá je zabezpečená v plnom rozsahu, bez odmedzení.

Tlačová informácia zo dňa 16. júla 2018

Messer a CVC Fund VII sa dohodli s Linde na predaji časti amerického obchodu

 

Špecialista na priemyselné plyny Messer a CVC Capital Partners Fund VII (“CVC”) dnes dosiahli dohodu s Linde AG na získanie väčšiny obchodu s priemyselnými plynmi v severnej Amerike a jednotlivých obchodných aktivít v južnej Amerike. Získané spoločnosti zo severnej a južnej Ameriky s približne 5.100 zamestnancami dosiahli v roku 2017 obrat vo výške 1,7 mld. USD (1,4 mld. EUR) s EBITDA vo výške približne 360 mil. USD (305 mil. EUR). Kúpna cena ca. 3,3 mld. USD (2,8 mld. EUR) bude predmetom bežných úprav v čase uzavretia. Táto transakcia je stále predmetom úspešného dokončenia navrhovaného zlúčenia spoločností pre priemyselné plyny Linde a Praxair a predmetom schválenia príslušných protimonopolných orgánov.

 

Spoločný podnik medzi spoločnosťami Messer a CVC Fund VII bude existovať pod spoločnosťou MG Industries a bude pôsobiť pod značkou Messer. Spoločnosť Messer, najväčší súkromný špecialista na priemyselné plyny na svete, integruje svoje operatívne západoeurópske spoločnosti do spoločnosti MG Industries. Spoločnosti v Španielsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Beneluxe, Dánsku ako aj v Nemecku dosiahli v roku 2017 so svojimi 780 zamestnancami obrat vo výške 334 mil. EUR. Messer Group dosiahla v roku 2017 s 5.675 zamestnancami ročný obrat vo výške viac ako 1,2 mld. EUR.

 

„Vďaka tomuto strategickému partnerstvu využívame jedinečnú príležitosť vrátiť sa na severné a juhoamerické trhy a vytvoriť globálneho hráča v oblasti priemyselných plynov“, povedal Stefan Messer, vlastník a generálny riaditeľ spoločnosti Messer Group, so sídlom v Bad Soden, Nemecko.

 

V rámci reštrukturalizácie spoločnosti Messer Group v roku 2004 sa činnosti v Severnej Amerike predávali francúzskej spoločnosti Air Liquide SA. „S našimi skúsenosťami v odbore a skúsenosťami s inžinieringom, ako aj globálnymi sieťami spoločnosti CVC budeme ďalej rozširovať získané aktivity spolu so skúsenými a motivovanými zamestnancami.“

 

Alexander Dibelius, Managing Partner a DACH šéf firmy CVC dopĺňa: „Je to skvelá príležitosť na vytvorenie nového globálneho hráča v atraktívnom sektore s priemyselnými plynmi. Tešíme sa na spoluprácu s Messer Group a rodinou Messer, s ktorou dlhé roky udržiavame dôverný vzťah. Kompetencia firmy Messer v oblasti inžinierstva a aplikačných technológií sú kľúčom k úspešnému rozvoju získaných činností.“