Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Naša značka

Priemyselné procesy sa nezaobídu bez kyslíka, dusíka, argónu, xenónu a kyrptónu, ako aj oxidu uhličitého, acetylénu, vodíka a hélia a širokej palety zmesí plynov. V spoločnosti Messer ich súhrnne nazývame „Gases for Life“ ("Plyny pre život"). Vyrábajú sa pomocou chemických procesov a pre mnohé priemyselné podniky sú rovnako dôležité ako voda či elektrická energia.

Technické plyny sa využívajú v rôznych stupňoch čistoty, významne ovplyvňujú hospodársnosť technických procesov, zvišujú ich bezpečnosť a kvalitu finálneho výrobku. Často prispievajú k ochrane životného prostredia.

Typickými odvetviami odoberajúcimi plyny od Messeru sú automobilový priemysel, metalurgia, potravinársky a nápojový priemysel, sklárstvo a výroba keramiky, medicína a farmácia, chemický priemysel, veda a výskum či ochrana životného prostredia.          

Spoločnost Messer vytvorila pre širokú verejnosť internetovú stránku www.GasesforLife.de, ktorej cieľom je ukázat, ako sa technické plyny využívajú v každodennom živote.