Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Jana Némethová

Zaobchádzanie s liekmi

Manažér QM/RA, QP, PhV, FSSC, HACCP, SVP

00421 903 213 034

00421 2 502 54 817

jana.nemethova@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu
Nastala chyba počas spracovávania šablóny.
Error on line 44, column 18 in 20155#20195#MESSER-ARTICLE
empulseTemplateUtil.getFileEntryFromUrl(main_image.data) is undefined.
It cannot be assigned to mainImageFileEntry
1<#-- define utils --> 
2<#assign empulseTemplateUtil = 
3utilLocator.findUtil("messer-group-resources", 
4"de.empulse.messer.templates.TemplateUtil") /> 
5 
6<#-- define servcies --> 
7<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")/> 
8<#assign assetCategoryService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService")/> 
9<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService") /> 
10 
11 
12<#-- define article variables --> 
13<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
14<#assign author = .vars['reserved-article-author-name'].data /> 
15<#assign articleId = .vars['reserved-article-id'].data /> 
16<#assign article = journalArticleService.getArticle(groupId, articleId) /> 
17<#assign categories = assetCategoryService.getCategories("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle",article.getResourcePrimKey()) /> 
18<#assign asset = assetEntryLocalService.getEntry('com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle', article.resourcePrimKey) > 
19 
20<#assign showReleaseDate = false /> 
21 
22<#list asset.getTags() as tag> 
23  <#if tag.name == "press"> 
24    <#assign showReleaseDate = true /> 
25  </#if> 
26</#list> 
27 
28<div class="mg-default-article"> 
29   <div class="mg-hidden-teasertext" style="display: none;"> 
30     <#if title?has_content> 
31       <h4 class="mg-spacer-headline">${title}</h4> 
32     </#if> 
33     <p> 
34     <#if teaser_text.data?has_content > 
35       ${teaser_text.getData()} 
36     </#if> 
37     </p> 
38   </div> 
39   <#-- Show article content --> 
40   <div class="mg-default-article-content"> 
41 
42     <#if main_image.data?has_content > 
43       <div class="mg-image-container"> 
44         <#assign mainImageFileEntry = 
45empulseTemplateUtil.getFileEntryFromUrl(main_image.data) /> 
46         <#assign mainImageCaption = empulseTemplateUtil.getImageMetaData(mainImageFileEntry, "overlay-text", 
47locale) /> 
48         <#assign mainImageAltText = empulseTemplateUtil.getImageMetaData(mainImageFileEntry, "alt-text", 
49locale) /> 
50         <img src="${main_image.data}" <#if mainImageAltText?has_content >alt="${mainImageAltText}"</#if> /> 
51         <#if mainImageCaption?has_content> 
52           <div class="mg-image-text"> 
53             ${mainImageCaption} 
54           </div> 
55         </#if> 
56       </div> 
57     </#if> 
58 
59     <div class="mg-article-metainfo"> 
60      <#if showReleaseDate> 
61       <span 
62class="mg-article-metainfo-date">${article.displayDate?date?string["dd.MM.yyyy"]}</span> 
63      </#if> 
64       <#if categories?size gt 0> 
65         <#-- <span 
66class="mg-article-metainfo-separator">|</span> --> 
67         <span class="mg-article-metainfo-categories"> 
68           <#list categories as  
69category>${category.getTitle(languageUtil.getLanguageId(locale))}<#if 
70category_has_next>, </#if></#list> 
71         </span> 
72       </#if> 
73     </div> 
74 
75     <#if title?has_content> 
76       <h1 class="mg-spacer-headline">${title}</h1> 
77     </#if> 
78 
79     <#if main_text.data?has_content> 
80       <div class="mg-richtext">${main_text.data}</div> 
81     </#if> 
82   </div> 
83 
84   <#-- Show assets --> 
85   <#if document_title?has_content > 
86     <div class="mg-default-article-related-assets row-fluid"> 
87       <#list document_title.getSiblings() as document> 
88         <#if document.document_file.data?has_content > 
89           <#assign fileEntry = 
90empulseTemplateUtil.getFileEntryFromUrl(document.document_file.data) /> 
91           <#assign thumbnailEntry = fileEntry /> 
92           <#if document.document_thumbnail.data?has_content > 
93             <#assign thumbnailEntry = 
94empulseTemplateUtil.getFileEntryFromUrl(document.document_thumbnail.data) /> 
95           </#if> 
96           <div class="span4 mg-default-article-asset"> 
97 
98             <#assign imageAltText = empulseTemplateUtil.getImageMetaData(fileEntry, "alt-text", locale) /> 
99             <img 
100src="${empulseTemplateUtil.getDocumentPreviewImageUrl(thumbnailEntry)}"  
101<#if imageAltText?has_content >alt="${imageAltText}"</#if> /> 
102             <div class="mg-default-article-asseet-info"> 
103               <a 
104href="${empulseTemplateUtil.getDocumentUrl(fileEntry)}"  
105class="mg-default-article-file-download" target="_blank"> 
106                 <i class="fa fa-download"></i> 
107               </a> 
108               <div class="mg-default-article-file-info"> 
109                 <div 
110class="mg-default-article-file-title">${document.data}</div> 
111                 <div 
112class="mg-default-article-file-meta">${fileEntry.extension?upper_case} 
113(${empulseTemplateUtil.formatFileSize(fileEntry, locale)})</div> 
114               </div> 
115             </div> 
116           </div> 
117         </#if> 
118       </#list> 
119     </div> 
120   </#if> 
121</div>