Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu
 1. 1898

  Založenie a rýchly rast

  Adolf Messer zakladá v Höchste spoločnosť Frankfurter Acetylen-GasGesellschaft Messer & Cie. zaoberajúcu sa výrobou acetyléenových vyvíjačov a osvetľovacích zariadení.
 2. 1902

  Založenie a rýchly rast

  Ernst Wiss vyvíja v Griesheim-Elektron prvý zvárací horák na kyslíkovo-vodíkový plameň. Potom nasledujú prístroje a zariadenia na rezanie a zváranie autogénom.  
 3. 1907

  Založenie a rýchly rast

  Chemická továreň Griesheim Elektron uvádza do prevádzky prvý závod na výrobu kyslíka.
 4. 1965

  Vytvorenie globálneho podniku

  Založenie Messer Griesheim GmbH pod vedením Hansa Messera. Zlúčenie spoločnosti Adolf Messer GmbH s časťou Knapsack-Griesheim AG patriacej k Hoechstu.
 5. 1966

  Vytvorenie globálneho podniku

  Expanzia do západnej Európy a Severnej Ameriky.
 6. 1990

  Vytvorenie globálneho podniku

  Expanzia do východnej a strednej Európy.
 7. 1995

  Vytvorenie globálneho podniku

  Vstup do Číny a rýchla expanzia.
 8. 2001

  Vytvorenie globálneho podniku

  Goldman Sachs Funds a Allianz Capital Partners preberajú podiely firmy Hoechst (Aventis).
 9. 2004

  Návrat späť do rodinného vlastníctva

  Založenie Messer Group GmbH: Messer je opäť v 100%-nom vlastníctve rodiny Messer.
 10. 2005

  Návrat späť do rodinného vlastníctva

  Sektor zvárania a rezania sa opäť dostáva do 100%-ného vlastníctva rodiny Messer.
 11. 2006

  Návrat späť do rodinného vlastníctva

  Obrat spoločnosti prvý krát prekročil hranicu jednej miliardy EUR: Messer Group a Messer Eutectic Castolin. Rozvíjanie aktivít v Európe a Ázii.
 12. 2008

  Návrat späť do rodinného vlastníctva

  Založenie Messer Industriegase GmbH v Nemecku.
 13. 2011

  Návrat späť do rodinného vlastníctva

  Presťahovanie do spoločnej firemnej centrály v Bad Soden.
 14. 2014

  Návrat späť do rodinného vlastníctva

  Desaťročné výročie Messer Group GmbH.