Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

GDPR - Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť si zakladá na ochrane osobných údajov, pri spracúvaní ktorých postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zodpovedná osoba: i-Secure, s.r.o., Ing. Miroslav Ilavský, email: zodpovednaosoba.sk@messergroup.com.