Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Petra Suchomelová

vnútorná služba

Referent vnútornej služby

+421/2/502 54 222

+421/2/502 54 822

petra.suchomelova@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

E-ABO

Elektronická predplatba nájomného

V rámci zlepšovania našich služieb sme pristúpili k zjednodušeniu spôsobu predplatby nájmu.

Vytvorili sme elektronický systém objednávok, kde si zákazník môže rýchlo a jednoducho predplatiť nájomné na jednotlivé druhy obalov, ktoré už mal predplatené v minulosti. Po zadaní odberateľského čísla a mailovej adresy na stránke www.abo.messer.sk sa mu natiahne cena na ks/deň, ktorú mal v poslednej platnej abo zmluve. Po výbere kódu nájmu si zákazník vyberie dobu trvania predplatby (180, 365 alebo 730 dní) a následne si zadá deň začiatku prenájmu (najskôr 3 dni od objednávky). Platba je možná platobnou kartou, cez internet banking (priame presmerovanie z objednávky na stránku vybranej banky), resp. bankovým prevodom na základe platobného príkazu.

Po realizácii objednávky zákazník obdrží na ním zadanú e-mailovú adresu e-mail s potvrdením objednávky. Po obdržaní úhrady mu poštou zašleme daňový doklad. V prípade omeškania platby začne platiť predplatba dňom po obdržaní platby na náš účet, nie dňom, ktorý si zákazník zadal.

Celý postup objednania si môžete pozrieť aj v letáku.