Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Szalayová Bibiana

Fakturácia, zákaznícke služby

Fakturantka

00421250254460

00421914350902

bibiana.szalayova@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Jánošová Ivona

Fakturácia, zákaznícke služby

Fakturantka

00421250254455

00421250254825

ivona.janosova@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Často kladené otázky

Sú elektronické faktúry plnohodnotný daňový a účtovný doklad, akceptovaný finančným úradom?

Elektronická faktúra sa považuje za preukázateľný účtovný záznam vtedy, ak je jej obsah a prenos zabezpečený pred zneužitím, poškodením, zničením, neoprávneným zásahom do nej a neoprávneným prístupom k nej.

Naša spoločnosť sa rozhodla pre certifikovaný podpis a protokol, ktorý overuje pravosť dokumentu. Jedná sa o elektronický podpis, ktorý obsahuje kvalifikovaný certifikát.

Obidve formy účtovného záznamu (listinnej faktúry a elektronickej faktúry) sú rovnocenné, a považujú sa za plnohodnotný daňový a účtovný doklad.

Na našej webovej stránke sú Vám k dispozícii originály faktúr s elektronickým podpisom a overovacími protokolmi.

Môžu sa elektronické faktúry vytlačiť?

Ak sa stane, že faktúru potrebujete v papierovej forme, môžete si ju kedykoľvek vytlačiť v ľubovoľnom počte.

Naše elektronické faktúry sú vystavené ako „elektronicky podpísaný originál faktúry v elektronickej podobe“.  Elektronicky vyhotovená faktúra je pôvodná, t.j. originál. Ak túto faktúru vytlačíte, získate kópiu originálu faktúry.

Ako sa zaregistrovať k príjmu elektronických faktúr?

Po obdržaní vyplneného formulára Vám budú e-mailom zaslané prihlasovacie údaje na našu webovú stránku, kde nájdete všetky Vaše archivované elektronické faktúry.

Akou formou mi budú zasielané elektronické faktúry?

Faktúry Vám budú zasielané na Vaše e-adresy, ktoré ste zaregistrovali (hlavný príjemca-originál faktúry, ostatní príjemcovia – kopia faktúry).

Faktúry budú zasielané vo formáte PDF s názvom súboru, ktorý začína slovom „Faktúra“, z e-mailovej adresy  backoffice.sk@messergroup.com .

Všetky faktúry sa archivujú a budú Vám k dispozícii na našej webovej stránke.

Elektronická faktúra mi nebola doručená, môj e-kontakt je správny, prečo?

V niektorých prípadoch môže nastavenie Vášho e-mailového klienta (napr. MS Outlook), spôsobiť vyhodnotenie nami poslanej e-mailovej správy s faktúrou, ako SPAM. V prípade programu MS Outlook je potom táto naša správa automaticky presunutá do zložky „nevyžiadaná pošta“.

V tomto prípade je potrebné, aby ste nastavili Vášho e-mailového klienta tak, že odosielateľ backoffice.sk@messergroup.com bude zaradený do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

Ako postupovať v prípade „straty“ elektronickej faktúry?

V prípade, ak Vám faktúra, ktorú ste obdržali, z nejakého dôvodu nie je dostupná, nemáte ju archivovanú, navštívte našu webovú stránku, na ktorej sú Vám k dispozícii originály faktúr s elektronickým podpisom a overovacími protokolmi.

Faktúry si môžete vyžiadať na našej e-adrese backoffice.sk@messergroup.com.

Ako oznámiť zmenu e-adresy, alebo osoby na prijímanie e-faktúr?

Elektronické faktúry sú zasielané prostredníctvom e-adresy backoffice.sk@messergroup.com, osobám, ktoré ste zaregistrovali. Odpovede a žiadosti o zmenu Vašich e-adries zasielajte priamo na túto e-mailovú adresu.

Všetky tieto správy budú spracované našim interným oddelením, ktoré konkrétny problém vyrieši.

Ako dlho majú byt e-faktúry archivované?

Obidve formy účtovného záznamu (listinnej faktúry a elektronickej faktúry) sú rovnocenné, teda archivujú sa rovnako, t.j. po dobu určenú zákonom.

Ako riešite neúspešné doručenie elektronickej faktúry?

Elektronické faktúry sú zasielané prostredníctvom našej centrálnej  e-adresy backoffice.sk@messergroup.com, osobám, ktoré ste zaregistrovali.  Na túto centrálnu adresu prídu aj Vaše odpovede, informácie o zlyhaní e-mailových klientov ( plná poštová schránka príjemcu), atď. Ak naša spoločnosť obdrží takýto e-mail, obratom reaguje, aby faktúra bola doručená správne.

Pri zlyhaní systému na strane našej spoločnosti Vám náš záložný systém zaistí vytvorenie faktúr a ich rozoslanie adresátom.

Môžem zmeniť zasielanie elektronických faktúr za papierovú formu?

Faktúry Vám môžu byť zasielané znova v papierovej forme, ak o to požiadate e-mailom na našej e-adrese backoffice.sk@messergroup.com, prípadne telefonicky na našom fakturačnom oddelení: +421 2 50254460, +421 2 50254455.

Upozorňujeme, že zasielanie faktúr v papierovej forme je našou spoločnosťou spoplatnené sumou 1,02 € s DPH.