Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ľuboš Matejčík

Manažérstvo kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

00421 903 213 022

00421 2 502 54 814

lubos.matejcik@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov / Pokyny pre vodiča pre prípad nehody

O plynoch a plynnných zmesiach, ktoré sú zaradené do nebezpečných látok, informujú Karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.

 

Karty bezpečnostných údajov (KBU)

Acetylén Formovací plyn                        Kyslík skvapalnený
Argón medicinálny Gourmet C         Oxid dusný Rajský plyn
Chlór  Gourmet N Oxid siričitý
Dusík medicinálny Gourmet N50 N60 N70 N80 Oxid uhličitý medicinálny
Dusík skvapalnený Hélium Oxid uhličitý Suchý ľad
Vodík Inoxline C2 Propán
Ferroline C12X2        Inoxline H5      Propán Bután
Ferroline C18 Kyslík medicinálny Stlačený vzduch