Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ľuboš Matejčík

Manažérstvo kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

00421 903 213 022

00421 2 502 54 814

lubos.matejcik@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Bezpečnosť a kvalita

Ochrana bezpečnosti, zdravia, životného prostredia a kvality („SHEQ“) tvorí pevnú súčasť hlavných zásad spoločnosti Messer už od jej založenia v roku 1898 a naďalej zostáva jej najvyššou prioritou. 

Spoločnosť Messer si uvedomuje, že dobre vypracované smernice týkajúce sa bezpečnosti a kvality tvoria základ pre zvládnutie prevádzkových rizík a zlepšenie prevádzkových výsledkov. Preto sú ochrana zdravia a bezpečnosti našich pracovníkov a ochrana životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou našich komplexných systémov riadenia kvality. 

Na tomto mieste nájdete technické a bezpečnostné informácie k našim plynom. Fyzikálne vlastnosti a technické parametre jednotlivých plynov a zmesí sú obsiahnuté v Produktových listoch. O plynoch a plynných zmesiach, ktoré sú zaradené do nebezpečných látok, informujú Karty bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú podrobné informácie o vlastnostiach, nebezpečenstve, zneškodnení a potrebných bezpečnostných opatreniach.