Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Ing. Ľuboš Matejčík

Manažérstvo kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

Manažér kvality a životného prostredia, BOZP a OPP

00421 903 213 022

00421 2 502 54 814

lubos.matejcik@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Oficiálne stanovisko k opatreniam prijímaných na zamedzenie šírenia nového koronavírusu

v podmienkach spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. 

Šírenie nového koronavírusu vzbudzuje obavy, ktoré môžu mať z hľadiska prijímaných opatrení slúžiacich na obmedzenie jeho šírenia dopad na niektoré druhy výrob.

Z hľadiska výroby a distribúcie plynov, ktoré sa používajú v potravinárstve, môžeme so všetkou zodpovednosťou prehlásiť, že tieto nemôžu byť  novým koronavírusom kontaminované a na tele fliaš (resp. obaloch), pokiaľ by sa tam vírusy nejakým spôsobom dostali, vitálne sa dlho určite neudržia, keďže tam nemajú vhodné podmienky na prežitie.

Aj keď v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR  pandémiu nepotvrdilo, napriek tomu sa v našej spoločnosti prijímajú opatrenia smerujúce k informovaniu našich zamestnancov, návštev, zákazníkov, subdodávateľov a obchodných partnerov.

Pre bližšie informácie si pozrite leták, ktorý vyvesujeme na vrátniciach našich pobočiek a je elektronicky šírený cez PC a bezpečnostné informačné monitory.  

Zároveň prijímame opatrenia na zvýšenie informovanosti o osobnej hygieny a poskytujeme účinnejšie prípravky na zabezpečenie osobnej hygieny.

Čo sa týka vlastnej výroby a distribúcie potravinárskych plynov, tá je zabezpečená v plnom rozsahu, bez odmedzení.